Warsztat „ Planowanie i realizacja celu z wykorzystaniem metody GROW i metafory ”

120.00 

Warsztat : Planowanie i realizacja celu z wykorzystaniem metody GROW i metafory 

Warsztat  skupia się na pomocy uczestnikom w ustalaniu i osiąganiu swoich celów przy wykorzystaniu popularnej metody GROW. Metoda GROW to skrót od Goal (Cel), Reality (Rzeczywistość), Options (Opcje) i Will (Wola). Pomaga to uczestnikom wyznaczyć jasne cele, ocenić obecny stan rzeczywistości, zidentyfikować opcje i podejmować konkretne działania, aby osiągnąć zamierzone cele.

Zapraszam na warsztaty z wykorzystaniem zestawu Lumico .

Każdy z warsztatów  dotyczy innego obszaru . To Ty decydujesz czy chcesz być na 1, 2 lub 3 warsztatach

Każdy z warsztatów jest realizowany w formule online .

Warsztat jest doskonałą okazją , żeby zobaczyć jak pracować z zestawem Lumico .

Na każdym warsztacie jesteś  uczestnikiem, więc wszytskiego doświadczysz na sobie, to duża wartość szczególnie że  potem możesz wykorzystać te ćwiczenia, gotowe struktury w pracy ze swoimi klientami, czy też grupami .

Pracujemy warsztatowo, w parach , grupach .

Termin warsztatu:
18.07.2024 lub 23.07.2024 – proszę podać datę przy zakupie 


Czas: 17:00-20:00
Forma online
Koszt: 120 zł

Ilość uczestników 20 osób

 

20 w magazynie

Kategoria:

Opis

Warsztat : Planowanie i realizacja celu z wykorzystaniem metody GROW i metafory 

Warsztat  skupia się na pomocy uczestnikom w ustalaniu i osiąganiu swoich celów przy wykorzystaniu popularnej metody GROW. Metoda GROW to skrót od Goal (Cel), Reality (Rzeczywistość), Options (Opcje) i Will (Wola). Pomaga to uczestnikom wyznaczyć jasne cele, ocenić obecny stan rzeczywistości, zidentyfikować opcje i podejmować konkretne działania, aby osiągnąć zamierzone cele. 

Cel warsztatu : Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z metodą GROW w celu efektywnego planowania i osiągania swoich celów osobistych i zawodowych . 

Celem warsztatu jest praktyczne użycie modelu GROW z wykorzystaniem metafory na każdym etapie modelu . Doświadczenie na warsztacie konkretnych struktur i ćwiczeń wzbogaci warsztat pracy uczestników a także da możliwość wykorzystania potem tych elementów w swojej pracy z klientem indywidualnym lub grupą. 

Korzyści  z udziału 

Warsztat :Planowanie i Realizacja celu metodą GROW daje uczestnikom praktyczne narzędzia i umiejętności do skutecznego planowania i osiągania swoich celów. Metoda GROW pomaga uczestnikom skupić się na konkretnych krokach działania i utrzymać motywację w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. 

Udział w warsztacie przynosi wiele korzyści uczestnikom, pomagając im w bardziej efektywnym i celowym działaniu. Oto kilka kluczowych korzyści związanych z uczestnictwem w tym warsztacie: 

 • Jasne i mierzalne cele: Uczestnicy nauczą się formułować jasne,mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone cele (SMART), co pozwoli na wyznaczenie konkretnych punktów odniesienia w dążeniu do sukcesu. 
 •  Skuteczne planowanie: Metoda GROW pomaga w przemyślanym planowaniu działań, dzięki czemu uczestnicy będą w stanie wyznaczyć klarowną ścieżkę działania w kierunku osiągnięcia celów. 
 • Lepsza samoświadomość: Warsztat umożliwia głębsze zrozumienie własnych celów, wartości i motywacji, co przekłada się na większą samoświadomość. 
 • Realistyczne podejście: Dzięki ocenie obecnej rzeczywistości w kontekście celów, uczestnicy unikają nadmiernego optymizmu lub pesymizmu, co pozwala na bardziej realistyczne podejście do planowania i realizacji celów. 
 • Kreatywne rozwiązywanie problemów: Metoda GROW zachęca do generowania różnych opcji i strategii osiągnięcia celów, co wspiera kreatywne rozwiązywanie problemów również z uwzględnieniem metafory.
 • Motywacja i zaangażowanie: Wypracowanie spersonalizowanego planu działania zgodnie z metodą GROW wzmacnia motywację i zaangażowanie w procesie dążenia do celów. 
 • Skuteczniejsze podejmowanie decyzji: Nauczanie umiejętności oceny opcji i wyboru najlepszych rozwiązań pozwala na skuteczniejsze podejmowanie decyzji związanych z realizacją celów. 
 • Samodyscyplina: Metoda GROW pomaga w budowaniu samodyscypliny i skupienia na osiągnięciu celów w harmonii z wartościami i aspiracjami. 

Dla kogo : 

 • Coachowie , którzy wykorzytują tą metodę do pracy z klientami i Grupami Coachowie, którzy dopiero się uczą i chcą doskonalić swoje umiejętności 
 • Trenerzy pracujący z grupami/ zespołami 

Program : 

Na każdym etapie metody GROW wykorzystujemy metaforę , jest to wzbogacenie modelu oprócz standardowych zadawanych pytań, odzwierciedleń czy słuchania . Warsztat jest doskonałą okazją do ćwiczenia umiejętności  coachingowych .

Wprowadzenie do metody GROW: 

 • Przedstawienie uczestnikom zasady działania metody GROW. 
 • Wyjaśnienie, jakie korzyści przynosi wykorzystanie tej metody w planowaniu i realizacji celów. 

Etap Goal (Cel): 

 • Omówienie, jak sformułować jasne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i określone cele (SMART). 
 • Wykonywanie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom ustalić swoje priorytetowe cele. 
 • Model GAS (Goal attainment scaling)- ćwiczenie skalowanie celu

Etap Reality (Rzeczywistość): 

 • Przyjrzenie się obecnemu stanowi rzeczywistości w kontekście celów. 
 • Wykonywanie ćwiczeń, które pomogą uczestnikom przyjrzeć się rzeczywistości .

Etap Options (Opcje): 

 • Uczestnicy dowiedzą się, jak generować różne możliwości i strategie osiągnięcia swoich celów. 
 • Dyskusje grupowe i kreatywne ćwiczenia, które pomogą znaleźć różne drogi realizacji celów. 

Etap Will (Wola): 

 • Określenie najbardziej odpowiednich i motywujących działań. 
 • Wypracowanie planu działania w oparciu o wybrane opcje. 

Kreowanie indywidualnych planów działania: 

 • Uczestnicy tworzą spersonalizowane plany działania, wykorzystując metodykę GROW i uwzględniając swoje cele. 

Podsumowanie i zakończenie: 

 • Podsumowanie kluczowych wniosków i odkryć uczestników.