Skip to main content

REGULAMIN NEWSLETTER

  • Za pośrednictwem Strony, Sklep umożliwia Użytkownikowi Strony zawarcie  umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych w postaci materiałów za które Użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza w zamian swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
  • Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu.
  • Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.
  • Materiały dostarczane są Użytkownikowi poprzez wysyłkę na podany w Formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do Materiałów.
  • Materiały mają wyłącznie charakter edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady ani Kursów.
  • Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi i innymi prawami majątkowymi przysługującymi Edycie Kołodziej
  • W razie niezgodności Materiałów z umową, Użytkownik może złożyć reklamację za pośrednictwem e -mail: lumico@gmail.com
  • Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter oznaczony jako „Wypisuję się „.

 

 

Polityka dodawania opinii na stronę:

Na stronie możesz zapoznać się z opiniami Klientów dotyczącymi współpracy ze mną i opiniami dotyczącymi Warsztatów i produktów. Dochowuję wszelkiej staranności aby opinie oparte były na rzeczywistych odczuciach  Klientów.  Prezentowane na stronie opinie są przeze mnie weryfikowane i pochodzą wyłącznie od osób, które współpracowały ze mną lub korzystają z moich Produktów.

Aby zweryfikować opinię sprawdzam w bazie klientów  czy osoba, która wystawiła opinię jest rzeczywiście moim Klientem/Klientką. Jeśli nie jestem w stanie zweryfikować podmiotu, który wystawił opinię, to nie zamieszczam jej na stronie.